Rezultati - Javni poziv za dodjelu novčane potpore za pokriće dijela troškova prijevoza za studente s invaliditetom 2023./2024.

Prigovori

Studenti kojima nije dodijeljena potpora mogu podnijeti pisani prigovor Ministarstvu u roku od osam (8) dana od dana objave Odluke o dodjeli novčane potpore za pokriće dijela troškova prijevoza studenata s invaliditetom na mrežnim stranicama Ministarstva.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja odlučuje o prigovoru u roku od 30 dana od dana podnošenja prigovora.

Na temelju liste studenata kojima je prihvaćen prigovor ministar će donijeti Odluku o dodjeli novčane potpore za pokriće dijela troškova prijevoza studenata s invaliditetom na temelju prihvaćenih prigovora.


Adresa:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Donje Svetice 38

10 000 Zagreb


s naznakom:

"Prigovor na rezultate Javnog poziva za dodjelu novčane potpore za pokriće dijela troškova prijevoza za studente s invaliditetom za akademsku godinu 2023./2024."

Prigovori se podnose zaključno s danom 8. veljače 2024. godine. Kao datum podnošenja prigovora uzimat će se datum poštanskoga žiga.