O Vidri

Osnovne informacije o sustavu

Novi sustav za provedbu studentskih natječaja zamišljen je tako da raznim organizacijama, od Ministarstva znanosti i obrazovanja, studentskih centara, sveučilišta do jedinica lokalne samouprave, omogući provedbu neovisnih studentskih natječaja u svrhu dodjele neke subvencije ili nagrade. Integracijom ovog sustava s drugim informacijskim sustavima koji sadrže podatke potrebne za provedbu natječaja, proces prijava na natječaj će se digitalizirati te će se smanjiti administrativno opterećenje na studente koji se prijavljuju na natječaj, kao i na provoditelje natječaja koji prijave zaprimaju i obrađuju. Dodatno, ovakvim standardiziranim pristupom provedbi natječaja osigurat će se vidljivost i transparentna provedba sukladno propisanim pravilnicima i odlukama.

Cilj izgradnje sustava

Cilj izgradnje informacijskog sustava za studentske natječaje je uspostaviti pouzdan, cjelovit i kvalitetan sustav koji će omogućiti provedbu studentskih natječaja raznim institucijama i ustanovama koje imaju potrebu provoditi studentske natječaje (kasnije u tekstu Provoditelj natječaja). Sustav treba omogućiti:

 • pripremu, neovisno otvaranje i provedbu više natječaja istovremeno i u raznom periodu tijekom akademske godine od strane raznih provoditelja natječaja,

 • prijavu studenata na natječaje elektroničkim putem,

 • automatsko dohvaćanje dostupnih podataka o studentima koji su se prijavili na natječaj, a potrebnih za prijavu na natječaj, provjeru prijava i izračun bodova,

 • smanjenje administracije i papirnatog poslovanja u procesu provedbe natječaja,

 • promjene i usklađivanje obrazaca za prijavu za nove natječaje sukladno promjenama u važećim pravilnicima ili prepoznatim potrebama i temeljem stručnog znanja (iskustva),

 • izračun bodova potrebnih za rangiranje prijavljenih te kreiranje rang lista sukladno pravilima određenim tijekom pripreme natječaja,

 • određivanje praga odn. dobitnika na pojedinoj rang listi natječaja,

 • objavu dobitnika i promjene tijekom perioda žalbi,

 • objava konačne rang liste dobitnika i zaključavanje natječaja,

 • uvid u proces provedbe natječaja nadležnom povjerenstvu za taj natječaj,

 • pohranu podataka na ključnim točkama i auditing provedbe natječaja u svrhu i po potrebi naknadne inspekcije i revizije.

Dodatno, uspostavom i korištenjem ovakvog informacijskog sustava, olakšat će se prikupljanje podataka o studentskom standardu u evidencijama u visokom obrazovanju. Povezivanjem ovog sustava s informacijskim sustavom evidencija u visokom obrazovanju (ISeVO), moći će se automatizirati dostava podataka u središnje evidencije te će se time rasteretiti provoditelji natječaja.