Javni poziv za dodjelu novčane potpore za pokriće dijela troškova prijevoza za studente s invaliditetom 2023./2024.

Kategorija: Studenti specijalističkih i doktorskih studija

Provoditelj: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Faza: objava rezultata

Tip: prijevoz

Broj prijava: 6

Studenti prijediplomskih, diplomskih i integriranih prijediplomskih i diplomskih studija

Pravo na novčanu potporu student može ostvariti tijekom propisanog trajanja studija uvećanog za jednu godinu studija, uključujući godine studiranja na trenutačnom studiju i prethodno upisanim studijima.

Studenti koji ponavljaju godinu u akademskoj godini prijave ostvaruju pravo na novčanu potporu ako su u prethodnoj akademskoj godini stekli najmanje 30 ECTS bodova.

Na javni poziv za dodjelu potpore ne mogu se prijaviti studenti koji su u akademskoj godini prijave za potporu:

  • na trenutačnom studiju stekli broj ECTS bodova koji podijeljen s brojem upisanih prethodnih akademskih godina iznosi manje od 30, ne uključujući tekuću akademsku godinu i godine u kojima student ima upisano mirovanje prava i obveza
  • studenti koji su dva puta mijenjali studij i treći put upisali prvu godinu na istoj razini studija kao studenti u redovitom statusu
  • studenti koji se ponovno upišu na istu razinu studija na kojoj su stekli kvalifikaciju za koju su prethodno ostvarili pravo na potporu
  • studenti koji su upisali mirovanje prava i obveza studenta u akademskoj godini za koju se prijavljuju
  • studenti koji su u radnom odnosu ili obavljaju samostalnu djelatnost obrta ili drugog slobodnog zanimanja


Studenti specijalističkih i doktorskih studija

Na javni poziv za dodjelu potpore ne mogu se prijaviti studenti koji u akademskoj godini prijave za potporu:

  • ne upišu viši semestar na sveučilišnim specijalističkim studijima i doktorskim studijima na poslijediplomskoj razini
  • studenti koji su u radnom odnosu ili obavljaju samostalnu djelatnost obrta ili drugog slobodnog zanimanja